AAI Centrum de Klimop

Het overgrote deel van de zorg die wij leveren wordt vergoed via de Jeugdwet. Afhankelijk van de gemeente waar u woont, worden de tarieven bepaald door de gemeente. 
Indien u particulier zorg bij ons inkoopt, dan zijn de tarieven alsvolgt:

Algemeen uurtarief €75,- (excl. btw indien van toepassing)