AAI Centrum de Klimop

Anders Leren met Paarden

Leuke, sportieve, sociale, creatieve kinderen kunnen om uiteenlopende redenen vastlopen op school. Ze hebben een andere manier van denken, waardoor ze maken kunnen krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Ze doen vaak heel hard hun best, maar de resultaten blijven achter, ondanks extra instructie in de klas, bijles en thuis extra hard oefenen. Het gaat hier vaak om beelddenkers die elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen de aangeboden stof te bevatten, omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl.

Anders Leren met Paarden is een methode die ontwikkeld is door Tanja Stigter waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl – visueel en in beweging in plaats van auditief en stilzittend- ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren.

Elementen van het Anders Leren met Paarden worden op De Klimop al sinds de oprichting in 2004 in praktijk gebracht. Tanja heeft deze en andere elementen verwerkt in een volwaardige methode, waarin medewerkers van De Klimop geschoold zijn. Zij bieden, geïnspireerd door de vakkundigheid van Tanja, deze methode aan met hun eigen creativiteit gecombineerd met hun jarenlange kennis over leren met en op paarden, zoals dat is vastgelegd in Pauliens boek “Help, mijn juf is een paard!”


In beweging ontdekken kinderen dat ze wel degelijk kunnen leren!


De ontdekking dat ze dingen die ze eerst zo moeilijk vonden op of met het paard opeens wél kunnen, brengt kinderen in een hele andere mindset. Werden ze eerst overvallen door gedachten als: “Het lukt me toch niet!”, na het leren op het paard nemen gedachten als: “Kijk, het lukt me gewoon, ik ben er goed in!” het over en gaan ze veel efficiënter met hun leervermogen om. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school.

Anders Leren met Paarden is een combinatie van cognitieve coaching (het opnemen van de lesstof) en sociaal-emotionele coaching. Kinderen leren om blokkerende gedachten uit de weg te gaan en helpende gedachten te formuleren die hen weer verder op weg helpen.


 

Als je tegen “rode” gedachten aanloopt die je niet verder helpen, kunnen “groene” helpende gedachten je juist over hindernissen heen laten komen en ervoor zorgen dat je weer verder kunt!


Verloop sessies

Elke sessie start, zoals gebruikelijk is op De Klimop, met een kaartje trekken voor het ik-voel-me-goed-boek. Dan volgt een korte, visuele instructie. Buiten helpt het kind om in de rijbak de visuele instructie letterlijk na te gebouwen met kleurige materialen.


Opbouwen met kleurrijke materialen

Daarmee worden de spelling- en rekenregels gevisualiseerd en krijgt het kind er al doende een beeld bij. Na het klaarmaken van het paard volgt een warming-up met brain- gymoefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten communiceren.

Vervolgens wordt de leerstof in beweging en gevisualiseerd aangeboden, zowel op als naast het paard.


Lezen naast het paard

Huiswerk

Herhalen is belangrijk om de leerstof te laten beklijven. Zeker voor kinderen die niet op de reguliere manier leren. Met de oefenbladen en materialen die het kind mee naar huis krijgt, kan het trots aan de ouders/verzorgers laten zien wat ze al geleerd hebben en kan het samen met hen hiaten wegwerken en hun zelfvertrouwen herwinnen. Regelmatig thuis oefenen met het kind is uitermate belangrijk en een absolute voorwaarde om het traject te laten slagen. Het huiswerk zal daarom ook duidelijk met de opvoeders besproken worden en indien nodig wordt er een oefenschema gemaakt waarop het oefenen kan worden bijgehouden.

School

De leerkracht op school weet vaak het beste waar het kind precies in vastloopt en of waar er hiaten zijn. Ook kan de leerkracht ons vertellen hoe het kind vijf dagen in de week op school in zijn/haar vel zit. Daarom vinden wij contact met school erg belangrijk en willen we graag in overleg met de voor het kind verantwoordelijke opvoeders contact opnemen met school.

De modules van Anders Leren met Paarden

In samenspraak met de opvoeders en indien gewenst de leerkracht van het kind, stelt het kind een persoonlijk pakket samen door modules te kiezen. Dat kan variëren van een losse module tot een langer traject van meerdere modules. Precies dat wat nodig is voor het kind en in het tempo van het kind. Iedere module bestaat uit ongeveer 10 sessies.

Wij werken op De Klimop ook met kinderen die dyslectisch zijn. We laten hen op het paard lees- of speloefeningen doen. Wij doen dat echter het liefst in samenwerking met een dyslexiebehandelaar, o.a. om de gebruikte termen op elkaar af te stemmen zodat verwarring kan worden voorkomen en om de behandelaar het voordeel van het gebruik van het paard mee te geven.

De trainingen van Anders Leren met Paarden zijn echter geen vervanging voor een dyslexiebehandeling. Wij raden aan om de Anders Leren met Paarden training niet gelijktijdig met een dyslexiebehandeling te doen. Dit om te voorkomen dat de belasting voor het kind te zwaar wordt.

Mindset

Bepaal zelf hoe je je voelt door anders te denken. Herken niet-helpende rode gedachten en leer hoe je ze verandert in helpende groene gedachten.

Woordspelling

Leer de belangrijkste spellingsregels: dichte klank (hakwoord), lange open klank, korte open klank, tweetekenklank, eind d of t, stomme e, sch en viertekenklank. Gebaseerd op de F&L methode Taal in Blokjes.

Werkwoordspelling

Hoe zit het toch met die d en die t in de tegenwoordige tijd en die de(n) en te(n) in de verleden tijd? Incl. kofschip!

Breuken

Van ‘wat is een breuk’ tot ‘rekenen met breuken’: gelijknamig maken, optellen/aftrekken, vermenigvuldigen, delen en vereenvoudigen.

Breuken, procenten, kommagetallen

Krijg alle vriendengroepen op een rijtje: het beeld en de bijbehorende breuken, procenten en kommagetallen (decimalen).

Maten/gewichten

Van kilogrammen en kilometers naar milligrammen en millimeters. Van het beeld naar de rekensommen.

Klokkijken analoog en/of digitaal

Grip op de tijd. Kies uit analoog en/of digitaal.

Tafels

Welke tafel(s) wil jij leren? Ontdek het patroon en zet ze in je hoofd.

Optellen/aftrekken

Flitsen en splitsen met de getallen(lijn) 1 t/m 10, tellen over de 10, de getallen(lijn) tot 20 en de getallen(lijn) tot 100.