AAI Centrum de Klimop

Gezinsbegeleiding

De nieuwste module van de Klimop is Systeemthereapeutisch werken. Het gezin/systeem is de belangrijkste basis voor opvoeden en opgroeien. Bij alle modules zijn ouders/opvoeders en eventueel andere familieleden nauw betrokken. Is er specialistische zorg nodig in het gezin, dan zetten we de module systeemtherapeutisch werken in.

Cliënten (de kinderen) van De Klimop komen binnen met een hulpvraag. Deze hulpvraag heeft effect op het gezin ofwel het systeem. De systeemtherapeutisch werker zal in overleg en in samenwerking met het systeem kijken waar de krachten, zorgen, mogelijkheden en onmogelijkheden liggen van het systeem. Vanuit hier zal er gewerkt worden aan de verbindingen met de kinderen, ouders/opvoeders en andere betrokkenen. Dit kan door middel van gespreksvoering en ervaringsleren waarbij gebruik gemaakt kan worden van dieren.

In de begeleiding brengen we de zorgen en hulpvragen in kaart en verbinden deze met hun sociale en relationele context. Vanuit deze contextuele analyse volgen interventies die aansluiten bij die specifieke cliënten en hun omgeving.

Wij bieden handvaten en versterkingen wanneer ouders het nodig hebben om:

De module is nog in ontwikkeling.