AAI Centrum de Klimop

Links

Samenwerkingsverband van professionele hulpverleners

Samenwerking met andere jeugdhulpverleners

A.A.I. centrum De Klimop werkt samen met een aantal verschillende jeugdhulpverlenende zelfstandige zorgondernemers, om op deze manier het aanbod te vergroten en de kans van slagen voor het kind zo groot mogelijk te maken.

  • Praktijk Van Waterschoot
  • Praktijk Van Waterschoot wordt o.a. door A.A.I. centrum De Klimop gevraagd om onderzoek te doen bij kinderen als het niet duidelijk is wat er aan de hand is. Daarnaast geeft Praktijk Van Waterschoot supervisie aan ons voor de kinderen die wij in behandeling hebben.Praktijk Van Waterschoot maakt gebruik van onze accommodatie en paarden om kinderen die bij hen vastlopen behandelingen te laten geven door Wieke Musler, die zich geschoold heeft bij de Keulse weg.

  • Opvoedcoaching aan huis
  • Opvoedcoaching aan huis biedt pedagogische begeleiding / behandeling aan ouders in hun thuissituatie. In een gezinssysteem kan er een disbalans zijn ontstaan door diverse factoren, waaronder een kind eigen problematiek, wat kan leiden tot stressklachten bij ouders en kinderen.Opvoedcoaching aan huis werkt systeemgericht, dit houdt in dat de vragen en behoeften van alle gezinsleden meegenomen worden in de begeleiding/ behandeling.

  • Paardenontmoeting
  • Wieke Musler van Paardenontmoeting wordt door A.A.I. centrum De Klimop ingehuurd om zowel aan kinderen van De Klimop alsook aan ouders als dat nodig is coaching sessies met hulp van paarden te geven.Daarnaast maakt Wieke gebruik van de paarden van A.A.I. centrum De Klimop om met haar eigen coachees aan de slag te kunnen gaan.

  • Valkerijcentrum Schijf
  • Betty Bierman van Valkerijcentrum Schijf komt zowel met de roofvogels van haar eigen centrum naar A.A.I. centrum De Klimop als dat zij op haar eigen locatie werkt om kinderen van De Klimop te ondersteunen in hun ontwikkeling.


Therapeutisch gebruik van paarden

Therapeutisch gebruik van andere dieren

Gezond verstand paardenvakmanschap

Belangengroepen en ondersteuning

?image=234x60

Kinder-en mensenrechten in psychiatrie, zorg en onderwijs

Logeer- en/of dagopvang

Aangepaste materialen

Dierenartsen

Contactblad Aangepast Paardrijden

Opleidingen