AAI Centrum de Klimop

Sinds april 2016 is A.A.I. centrum De Klimop een samenwerkingsverband aangegaan met Praktijk van Waterschoot, omdat we zagen dat we steeds complexere casussen toegewezen kregen, die het niveau van begeleiding overstegen. Om deze kinderen de juiste hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben, zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om het niveau van onze hulpverlening op een hoger plan te tillen. Daaruit is de samenwerking met Praktijk Van Waterschoot voortgekomen.

Deze samenwerking houdt in, dat wanneer wij denken dat begeleiding alleen voor een kind niet voldoende is, we in overleg gaan met een GZ psycholoog van Van Waterschoot om in overeenstemming een behandelplan op te stellen. Dit behandelplan wordt door de GZ psycholoog mede-ondertekend.
Dit zorgplan zal onder supervisie van de betrokken GZ psycholoog worden uitgevoerd door een SKJ geregistreerde jeugdhulpverlener van A.A.I. centrum De Klimop.


Werken aan een positief zelfbeeld, door succesvol vier paarden tegelijk op afstand te besturen.

Wanneer Praktijk Van Waterschoot kinderen heeft waarbij hetzij de behandeling vastloopt, hetzij er direct een behandeling met inzet van paarden geindiceerd is, worden deze behandelingen bij A.A.I. centrum De Klimop uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide ZZP-ers.