AAI Centrum de Klimop

Sinds april 2016 is A.A.I. centrum De Klimop een samenwerkingsverband aangegaan met Praktijk van Waterschoot, omdat we zagen dat we steeds complexere casussen toegewezen kregen, die het niveau van begeleiding overstegen. Om deze kinderen de juiste hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben, zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om het niveau van onze hulpverlening op een hoger plan te tillen. Daaruit is de samenwerking met Praktijk Van Waterschoot voortgekomen.

Per 1 januari 2020 is Praktijk van Waterschoot overgenomen door Mentaal Beter en is de samenwerking daarmee gestopt. Omdat we echter de meerwaarde van de samenwerking inzagen, hebben wij sinds 1 juni 2020 een nieuwe samenwerkingspartner, namelijk drs. Leo Rinck.

De samenwerking met dhr. Rinck houdt in, dat wanneer wij denken dat begeleiding alleen voor een kind niet voldoende is, we in overleg gaan met hem om in overeenstemming een behandelplan op te stellen. Dit behandelplan wordt door dhr. Rinck mede-ondertekend.
Dit zorgplan zal onder supervisie van dhr. Rinck worden uitgevoerd door een SKJ geregistreerde jeugdhulpverlener van A.A.I. centrum De Klimop.


Werken aan een positief zelfbeeld, door succesvol vier paarden tegelijk op afstand te besturen.

Anderzijds kan het zo zijn dat het voor een behandeling van een kind in de praktijk van dhr. Rinck het goed uit zou komen als er paarden bij de behandeling betrokken worden. In zo’n geval zal er vanuit A.A.I. centrum De Klimop de mogelijkheid wordt geboden om die behandeling met inzet van paarden bij ons uit te laten voeren door speciaal daarvoor opgeleide ZZP-ers.