AAI Centrum de Klimop

1. Zorg In Natura (ZIN)


Sinds de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015, is de ZIN steeds aan veranderingen onderhevig. Door wie uw zorg geregeld wordt, hangt af van uw indicatie. De zorg kan geregeld worden door:

A.A.I. centrum De Klimop is aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). De SZZ verzorgt in de meeste gevallen de contractering met de gemeenten en het betalingsverkeer voor de ZIN. Zij declareren de geleverde zorg en betalen De Klimop uit als zij het geld van de gemeenten hebben ontvangen, minus de afdracht voor deze geleverde dienst.

Ook bij ZIN WLZ gaan de betalingen via de SZZ. Indien U de AGB-codes nodig heeft van de SZZ of van ons, dan kunt u ons daarvoor bellen.

2. Het P.G.B. (Persoons Gebonden Budget) 

In 2015 is de de pgb-regeling veranderd. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer vanzelfsprekend dat het zorgkantoor uw pgb uitvoert. Afhankelijk van de zorg waarvoor u een pgb nodig hebt, ontvangt u die tegenwoordig van:

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van CZ of van Per Saldo. Ook kunt u contact opnemen met Paulien Rutgers. 
Met de invoering van de Jeugdwet zijn zaken die met het P.G.B. te maken hebben aan verandering onderhevig. U kunt informatie daarover vinden door op het onderstreepte woord Jeugdwet te klikken. 

Indien U voor uw PGB onze AGB-code nodig heeft kunt u ons daarvoor bellen.

3. Zorgverzekering Aanvullend pakket 


Sommige zorgverzekeringen bieden een aanvullend pakket waarin alternatieve geneeskunde (deels) wordt vergoed (meestal met een maximum van 10 sessies in totaal). Op grond van haar lidmaatschap van de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (ABvC, lidnummer 117475) kan de kindercounseling van Paulien Rutgers deels vergoed worden, afhankelijk van de zorgverzekeraar en het aanvullende pakket. Op de site van ZorgWijzer kunt u nakijken of en zo ja hoeveel uw zorgverzekering vergoedt.

4. Ondersteuning door de Stichting de Klimop Etten-Leur


Het kan natuurlijk zijn dat de hulpvraag van uw kind niet aansluit bij een indicatiestelling voor pgb, ZIN en/of dat uw zorgverzekering niets vergoedt. In dit geval kan de Stichting De Klimop bijspringen in de kosten voor A.A.I.. De hoogte van de bijdrage van de stichting is afhankelijk van de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Maathuis van de Stichting.