AAI Centrum de Klimop

Paulien

Paulien

Directeur
Initiatiefneemster tot de oprichting van A.A.I. centrum De Klimop en de ontwikkeling van A.A.I. in Etten-Leur en omgeving is Paulien Rutgers. Zij is de directeur. Naast haar taak als manager, is zij ook kindercounselor, systeemtherapeutisch werker en leerkracht ervarend leren op A.A.I. centrum De Klimop. Maar vooral is zij de drijvende kracht achter De Klimop. Met haar enthousiasme probeert zij medewerkers, vrijwilligers en stagiaires de principes van de kracht van het werken met paarden binnen een zorgsetting bij te brengen. Tevens gebruikt zij haar “gezond verstand paardenvakmanschap” om de paarden geschikt te maken en te houden voor hun taak als motivator voor de kinderen. Tevens probeert ze een omgeving en een sfeer te creëren waarin de kinderen, de medewerkers en de paarden zich optimaal op hun gemak voelen. Immers: willen de interventies met hulp van de paarden aanslaan, dan zal elke invloedssfeer van de tetraëder moeten kloppen! Tetraeder Invloeden.jpg De tetraëder van invloeden: het paard beïnvloedt de cliënt en de begeleider. De begeleider beïnvloedt de cliënt en het paard. Andersom geldt dit ook. En de omgeving is van invloed op het paard, de cliënt en de begeleider. Denk aan weersomstandigheden of het verschil tussen werken in het bos of in de paddock, op een droge of natte bodem etc. Behalve dat Paulien binnen De Klimop de kracht van het werken met paarden binnen een zorgsetting bij te brengen, draagt ze ook aan de buitenwereld deze boodschap uit door middel van lezingen, demonstraties, gastlessen en cursussen. Reeds vanaf haar 14e is Paulien in de ban van het paardrijden gehandicapten en werd vrijwilligster bij de stichting Ariane de Ranitz te Utrecht. Sindsdien is zij ononderbroken op één of andere manier hetzij vrijwillig, hetzij professioneel betrokken geweest bij het paardrijden voor gehandicapten. Zij is sinds 1986 instructrice Federatie Paardrijden Gehandicapten. Van september 2003 tot december 2016 zij in de redactielid van het vakblad voor aangepast paardrijden, Klein Hoefblad geweest. O.a. via Het Klein Hoefblad besteedde Paulien aandacht aan het enthousiast maken van professionals in het werkveld van Equine Assisted Interventions. Als actief lid van de AAIZOO (Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderwijs en Onderzoek) denkt ze mee hoe het werkveld aan standaard kwaliteitseisen kan voldoen. Paulien heeft een jarenlange ervaring binnen het onderwijs en heeft drie jaar als groepsleidster op Bartimeus in Doorn gewerkt. Haar onderwijservaring is kleurrijk te noemen. Ze behaalde diploma`s voor het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het speciaal onderwijs. Ze is onderwijzeres geweest op een gewone basisschool, ze heeft een jarenlange ervaring als leerkracht op het speciaal onderwijs (MLK, ZMLK en visueel meervoudig gehandicapt) en als lerares godsdienst en maatschappijleer op zowel het middelbaar onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. In haar totale onderwijscarrière van 18 jaar is zij met de meest uiteenlopende problemen die kinderen kunnen hebben in hun leven in aanraking gekomen. Dat heeft haar ertoe gebracht om zich door middel van verschillende opleidingen en cursussen zich steeds verder te verdiepen in gedragsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen en heeft ze naar wegen gezocht om die kinderen ook daadwerkelijk te kunnen helpen. Toen zij in april 2003 een artikel in het Klein Hoefblad las over het Pegasusproject en de opleiding voor Equine Assiste Therapy te Gent, hoefde ze niet lang na te denken: “Die opleiding ga ik doen en ik begin een eigen praktijk voor hippotherapie”. Al tijdens de opleiding bleek dat de orthopedagogische hippotherapie de weg is die op grond van haar onderwijs- en hippische ervaring het beste bij haar paste. Nog voordat zij was afgestudeerd had ze met haar eigen praktijk voor orthopedagogische hippotherapie “De Klimop” de basis voor A.A.I. centrum De Klimop al gelegd. Op 11 december 2004 heeft zij te Gent haar diploma behaald. Om de paarden zo optimaal mogelijk als haar volwaardige collega`s te laten functioneren, heeft Paulien cursussen gevolgd onder de inspirerende en bezielende leiding van Annemarie van der Toorn. Bij Marion van de Klundert met haar aanstekelijke enthousiasme en deskundigheid volgde ze de basiscursus Freestyle en ze heeft Marion verschillende keren uitgenodigd om op De Klimop cursussen te komen geven voor stagiaires en medewerkers. In 2012 heeft Paulien haar basisinstructeurs diploma Freestyle gehaald bij Emiel Voest. Bij Alona voor paard en mens heeft zij meerdere, zeer leerzame cursussen Centered Riding en Feldenkrais gevolgd. In juni 2012 heeft Paulien haar opleiding tot kindercounseler met succes afgerond bij BGL en in maart 2014 heeft ze aan de Avans Hogeschool Breda haar SPH diploma behaald. In mei 2017 kwam haar boek “Help, mijn juf is een paard!” uit, waarin ze beschrijft hoe de inzet van paarden de executieve functies van kinderen kan versterken.
Iris

Iris

Jeugdhulpverlener & beleidsmedewerker

Ik ben Iris, werkzaam bij De Klimop sinds september 2016.

Op De Klimop sta ik op de groep, geef ik individuele begeleiding en ben ik het vaste gezicht van het zaterdaggroepje in de even weken. Daarnaast begeleid ik stagiaires.

Voor mijn bachelorstage (Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht) heb ik in 2012 heb ik al stage gelopen bij Paulien, destijds nog op de oude locatie. Omdat het mijn droom was om het werken met kinderen en paarden te combineren, was dit voor mij een geweldige stage! Gedurende de jaren heb ik altijd contact blijven houden met Paulien, en in het voorjaar van 2016 vroeg ze of ik bij haar wilde komen werken. Daar hoefde ik niet lang over na te denken! Ik ben samen met mijn vriend Thomas weer uit Utrecht vertrokken om weer in ons oorspronkelijke dorp Etten-Leur te gaan wonen. Inmiddels werkt Thomas ook op de zaterdaggroep.

Rachel

Rachel

Jeugdhulpverlener & beleidsmedewerker

Ik ben Rachel van Roosmalen en ben sinds september 2015 werkzaam bij De Klimop. Op De Klimop bied ik momenteel vooral individuele begeleiding, maar ik ben ook wel eens op de groep te vinden en heb een aantal administratieve taken. Ik zet tijdens mijn begeleiding zoveel mogelijk de dieren in en ben hierbij altijd op zoek naar een vorm van begeleiding die past bij het kind. Momenteel volg ik samen met mijn hond Luna een opleiding tot kindercoach met behulp van de hond als co-coach. Mijn hond en ik zijn erg enthousiast om samen met de kinderen te ontdekken wat ze allemaal op een leuke, passende en ervarende manier kunnen leren. Luna is 1 jaar en mag zelf ook nog heel veel leren, gelukkig willen veel kinderen mij hierbij helpen en ook hierdoor komen ze echt in hun kracht te staan. Daarnaast word ik momenteel ook opgeleid tot paardenbasis instructeur, waardoor ik ook met de kinderen en de paarden aan de slag kan. Kortom genoeg mogelijkheden om unieke begeleiding te bieden!

Niena

Niena

Pedagoog

Niena is werkzaam bij De Klimop sinds juli 2018.

Ze houdt zich vooral bezig met groepsbegeleiding, individuele begeleiding en stagebegeleiding.

Mandy

Mandy

Leerkracht

Mijn naam is Mandy Rijkers – de Bont. Sinds augustus 2020 werk ik als leerkracht op De Klimop. Je vindt mij op de groep, waar ik leerlingen begeleid met hun schoolwerk. Mijn achtergrond ligt in het onderwijs, van waaruit ik de master Educational Needs heb afgerond en daarna als remedial teacher aan de slag ben gegaan. Toen ik kennis maakte met de Klimop, wist ik meteen dat ik hier heel graag aan de slag zou willen gaan.
Het buiten en omringd door dieren zijn, is waar ik heel blij van word. Gedurende de dag ben ik dan ook graag buiten met de groep, waar we het hele terrein en de dieren van de Klimop gebruiken om te leren, te ervaren en vooral te doen. Daarbij ook jezelf beter leren kennen, zodat we deze kwaliteiten weer in kunnen zetten bij het leren en natuurlijk lol hebben. Daar ben ik ook altijd voor in!

Kim

Kim

Psychomotorisch therapeut

Hallo! Ik ben Kim Mathijssen. Ik werk op De Klimop als Psychomotorisch kindertherapeut. Ik ben begonnen in 2007 op De Klimop als vrijwilliger, later als stagiaire en weer later als medewerkster. Ik geef voornamelijk individuele begeleidingen, met mijn hond, Dubh, of met de paarden.

Ik ben in 2009 afgestudeerd aan mijn opleiding Social Work en heb in 2012 de opleiding Equine Assisted Therapy afgerond. In de jaren daarna heb ik verschillende cursussen en opleidingen gedaan op het gebied van honden en paarden, voor beide ben ik o.a. instructeur. In november 2020 heb ik de opleiding Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) afgerond.

Als psychomotorisch kindertherapeute vind ik het heel belangrijk om het kind of de jongeren te laten voelen wat zijn lichaam hem te vertellen heeft. Mijn sessies staan vaak in het teken van weer in contact komen met jezelf.

Ingrid

Ingrid

Jeugdhulpverlener

Mijn naam is Ingrid van Veen en ik werk sinds februari 2017 met veel plezier op De Klimop. Nadat ik mijn opleiding Pedagogiek had afgerond, wist ik dat ik dit beroep graag wilde combineren met paarden. Om die reden heb ik de opleiding EAT (therapie met inzet van paarden) gevolgd in Gent. Voor deze opleiding heb ik stage gelopen op De Klimop en ben hier na mijn stage dus ook gebleven als individueel begeleider. Het is geweldig om te zien dat met behulp van de dieren soms net dat extra zetje in de ontwikkeling gegeven kan worden tijdens de begeleiding. Daarnaast ben ik ook een vast gezicht op één van de zaterdaggroepjes.

Regina

Regina

Jeugdhulpverlener

Regina werkt sinds 2015 op De Klimop. Ze houdt zich bezig met individuele begeleiding en stagebegeleiding. Regina neemt een paar keer per week haar hond Noortje mee naar De Klimop.

Krista

Krista

Hulpverlener

Ik ben Krista, sinds 2018 werkzaam op De Klimop.

Van jongs af aan ben ik in de natuur te vinden en omring ik me met dieren. Paardrijden was en is mijn grootste hobby. Ik ben ervan overtuigd dat natuur en dieren een grote invloed hebben op (het welzijn van) kinderen en ook volwassenen.

Toen ik tijdens mijn opleiding Pedagogiek een stage-oproep zag van De Klimop, dacht ik: dat wil ik! De inzet van dieren (honden en paarden) leek mij een geweldige aanvulling tijdens de begeleiding van kinderen. In 2015-2016 heb ik daarom een erg leerzame en fijne werkervaringsplek gehad op De Klimop. Toen ik begin 2018 aan Paulien vroeg of er weer kittens zouden komen, reageerde zij met de vraag of ik bij haar een cliënt één op één wilde begeleiden. Hier hoefde ik niet lang over na te denken en sindsdien werk ik met veel plezier op De Klimop.

Tess

Tess

Jeugdhulpverlener

Hoi! Ik ben Tess Streefkerk. Ik ben hier in 2015 begonnen op de zaterdaggroep. Ik vond het hier zo leuk, dat ik nooit meer ben weggegaan! Tijdens mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik hier dan ook stage gelopen en heb ik enorm veel geleerd. Nu werk ik ook doordeweeks op De Klimop. Ik geef individuele begeleiding, maar ik ben ook op de groep te vinden. Ik vind het heerlijk om met de dieren te werken, maar ook om creatief bezig te zijn. Ik vind het belangrijk dat het kind zichzelf kan zijn en zich prettig voelt op De Klimop.

Sabrina

Sabrina

Vaktherapeut Beeldend & zaterdaggroep

Ik ben Sabrina Weber en als Vaktherapeut Beeldend werkzaam bij De Klimop. Ik begeleid kinderen individueel waarbij ik het kunstzinnig werken inzet alsook de paarden. Samen met het kind kijk ik naar wat er op dat moment nodig is en hoe de ontwikkeling positief beïnvloed kan worden. Hiernaast ben ik ook een vast gezicht op de zaterdaggroep.

Ik heb de opleiding I.S.P.H gevolgd (holistische paardenopleiding) en mijn ORUN diploma niveau 4 gehaald. Ik heb met veel plezier met paarden gewerkt maar merkte dat ik meer wilde, waarna ik de opleiding tot vaktherapeut aan de Hogeschool Leiden heb gevolgd. Na deze opleiding ben ik mijn praktijk Kunst & Kids voor kindertherapie begonnen. Toen ik hoorde over De Klimop dacht ik meteen, dit is wat ik altijd heb willen doen, mijn opleidingen combineren en ik wist dat ik mij hier helemaal thuis zou voelen. Ik heb altijd al een droom gehad om met dieren en kinderen te werken en ze op een creatieve manier verder te helpen in hun ontwikkeling. Ik kom elke dag weer met veel plezier naar mijn werk.

Natasja

Natasja

Jeugdhulpverlener i.o.

Mijn naam is Natasja Leeflang-van Hout. Ik woon met mijn man en onze dochter Jasmijn in een woonboerderij, samen met onze kat, twee honden en drie (grote) pony’s. Ik ben heel graag buiten. Ik geniet ervan om met de paarden of honden naar het bos te gaan. Ook werk ik graag in de tuin. Maar lekker lui met een boek op een strandstoel vind ik ook heerlijk 😉
Ik heb in het schooljaar 2019-2020 stage gelopen bij De Klimop in het kader van mijn studie Toegepaste Psychologie. Het was heel erg waardevol om te leren hoe dieren ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat kinderen meer grip krijgen op hun omgeving en zichzelf. En dat kinderen zich daardoor weer veel prettiger kunnen voelen. Ik heb het erg naar mijn zin op De Klimop en mocht daarom blijven op de zaterdaggroep en doordeweeks om nog enkele cliënten te begeleiden.

Lea-Nada

Lea-Nada

Equitherapeut

Mijn naam is Lea-Nada Kerkhoven. Ik ben begonnen op De Klimop als stagiaire vanuit mijn huidige opleiding tot Equitherapeut. In 2017 ben ik afgestudeerd aan de bachelor Toegepaste Psychologie, waarin ik mijn passie voor coaching en begeleiding heb gevonden. Paarden zijn al een hele tijd in mijn leven en daarom werd ik ontzettend gelukkig toen ik de mogelijkheid kreeg om dit te combineren met werk.
Ik richt mij voornamelijk op de individuele begeleiding met behulp van paarden. Mijn doel is om kinderen de mogelijkheid te bieden een proces van ontwikkeling en ontplooiing in te stappen, ze hierbij te ondersteunen en laten ervaren wat paarden hen kunnen vertellen.

Bo

Bo

Zaterdaggroep
Bo heeft stage gelopen vanuit de opleiding Sociaal Werk (MBO-4), dit beviel zo goed dat ze zelfs twee jaar is gebleven!
Omdat het zo goed beviel op De Klimop, is Bo blijven werken op de zaterdaggroep in de even weken.
Roel

Roel

Facilitair medewerker

Roel is al sinds 2012 niet meer weg te denken van De Klimop. Onze vaste helpende hand op het gebied van… tja, bijna alles. Paardenstallen uitmesten, hokken en kooien verschonen, extra zorg dragen voor dieren die het nodig hebben, boodschappen doen, klusjes doen, cliënten ophalen en wegbrengen, lol maken met cliënten… Je kunt het zo gek niet bedenken of Roel staat ervoor open. Super fijn!

Roel neemt een paar keer per week zijn hond Lola mee, tot grote vreugde van zowel cliënten als medewerkers.

Claudia

Claudia

Equitherapeut

Mijn naam is Claudia en ik ben op De Klimop werkzaam als psychosociaal therapeut & equitherapeut. Ik begeleid kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, stressregulatie en ontdekken van eigen kracht. Samen met de paarden of mijn hond Arie werk ik met inzet van mindfulness en ademhalingstechnieken/ hartcoherentie. In het werken met de kinderen en ouders ben ik nieuwsgierig, open en niet oordelend. Ik vind het mooi als er in contact met de paarden meer onderlinge verbinding ontstaat.

Al jong leerde ik de zachtheid en kracht van een paard kennen. Op mijn 7de jaar ben ik begonnen met paardrijden. Paarden en andere dieren hebben altijd een belangrijke plek gehad in mijn leven.

Tijdens mijn stage in 1995 in de psychiatrie nam ik mijn hond mee naar de afdeling. Ik vond het erg mooi en indrukwekkend om te zien wat de positieve invloed was van mijn hond op de cliënten. Vanaf toen wist ik zeker dat ik dit in de toekomst wilde gaan combineren in mijn werk. Maar hoe wist ik nog niet..  Na 20 jaar in de psychiatrie te hebben gewerkt heb ik mijn passie, liefde voor natuur en werkervaring gecombineerd in mijn huidige werk. Naast het werken met veel plezier bij De Klimop ben ik ook werkzaam in mijn praktijk “Praktijk in de Natuur” in Breda. Voor mij is mijn droom uitgekomen om mijn ervaring in het werken met kinderen en volwassenen te combineren met dieren & natuur.

Op de foto zie je mij aan het werk in mijn eigen praktijk.

Elly

Elly

Administratief medewerker

Elly is sinds 2017 de vaste administratieve kracht op De Klimop. Ze is daarnaast in opleiding bij Amarant.