AAI Centrum de Klimop

Zaterdaggroepjes

Op de zaterdagen bieden wij dagopvang voor kinderen met een licht verstandelijke en/of fysieke beperking in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar.


Activiteiten op zaterdag


Eén groepje om de 14 dagen

We werken met 2 groepjes. Eén in de even weken en één in de oneven weken. Als de financiering het toelaat, kunnen kinderen elke week aansluiten bij de zaterdaggroepjes.