AAI Centrum de Klimop


Welkom bij A.A.I. centrum De Klimop

Klik op onderstreepte woorden voor extra informatie!In 2024 bestaat De Klimop 20 jaar!!

Supertrots zijn we omdat A.A.I. centrum De Klimop al sinds begin 2004 met nog steeds dezelfde passie en enthousiasme kinderen vooruit helpt in hun ontwikkeling. In al die jaren heeft De Klimop haar droom waar kunnen maken: groeien naar volwaardige zorgboerderij voor specialistische hulpverlening, beschikkend over een veelzijdig goed opgeleid team met een vakkundig aanbod waarin de inzet van paarden en honden als krachtige, werkzame factor in het hulpverleningsproces fungeert.


Paarden en honden zijn krachtige werkzame factorenEen bijzondere vorm van specialistische hulpverlening

Samen met de paarden, maar ook met de andere dieren op De Klimop, verzorgen wij een bijzondere vorm van specialistische hulpverlening. De inzet van de dieren – de rode draad door ons gehele aanbod – heeft een onweerlegbare, doeltreffende invloed op al onze interventies .


Ook kippen kunnen een krachtige werking hebben bij interventies

Kinderen en gezinnen met paardenkracht!

Wij geloven dat elk kind, elke ouder en elk gezin beschikt over enorme kracht om problemen op te lossen en richting te geven aan de eigen toekomst. Het is dezelfde, welhaast symbolische kracht die paarden uitstralen en zeker over beschikken.


Richting geven met paardenkracht!

Missie

Wij bieden hulp aan kinderen en gezinnen bij wie extra aandacht voor ontwikkeling en opvoeding nodig is. Het kind is onverbrekelijk verbonden met het gezinssysteem waarin het opgroeit, dus we betrekken het hele systeem. Ieder kind heeft recht op een leven waarin hij kan ontwikkelen en zijn ambities kan waarmaken. Kinderen beschikken over een enorme paardenkracht. Het benutten van die paardenkracht leren ze bij De Klimop. Dankzij de dieren, o.a. paarden, honden en katten leren ze competenties om zich staande te houden in sociale situaties.

Daarnaast is de missie van A.A.I. centrum De Klimop de verworven kennis en kunde te delen met collega-instellingen, door middel van kennisdeling, publicaties, onderzoek en social media, om zo een professionele bijdrage te leveren aan de jeugdhulp in Nederland.


Artikel in BNdeStem

Visie

Ieder kind heeft recht op een eigen leven. Ieder kind mag er zijn en zich in eigen tempo ontwikkelen. Soms gaat dat snel, soms duurt dat wat langer en is er extra ondersteuning nodig. In die gevallen dat er extra ondersteuning en tijd nodig is, kan De Klimop een betekenisvolle bijdrage leveren. Deze bijdrage ligt op het vlak van het stimuleren van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de jeugdigen, het versterken van de opvoeding binnen het gezin en samen met het onderwijs een zinvol en effectief programma te realiseren. Centraal in de aanpak staat het werken met dieren als middel om competenties binnen jeugdigen te stimuleren, zodat ze deze herkennen en verder kunnen ontwikkelen. A.A.I. is inmiddels een internationaal erkende interventie.

In onze aanpak staan een aantal elementen centraal:


Dieren zijn een ontspannen, ongedwongen en onbevooroordeelde partner in ons zorgconcept


Doelgroep

We richten ons op kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar of verlengde jeugdhulp in het kader van de jeugdwet tot 21 jaar. Onze kracht ligt op internaliserende problematiek. Daarbij gaan we ver: schooluitvallers en thuiszitters, cliënten van alle niveaus en met verschillende hulpvragen. We zijn een zorgboerderij voor specialistische hulpverlening. Als exclusie geldt ernstig externaliserend gedrag (om de veiligheid van al onze cliënten en dieren te kunnen waarborgen binnen de kleinschalige voorziening).

Onze aanpak is zowel individueel als groepsgericht en we richten ons programma op maat in. Het gezin (ouders, brusjes…) zijn altijd betrokken in de interventie. De kracht zit in het systeem.

In combinatie met AAI kunnen we andere interventies inzetten zoals oplossingsgerichte hulp, cognitieve gedragstherapie, PMT, ervaringsleren, systeemgericht werken, anders leren met paarden, enzovoorts.

We zijn een zorgboerderij, die in de samenwerking met onderwijspartners educatieve ondersteuning aanbiedt, zodat kinderen (weer) optimaal op school kunnen functioneren. Door onze aanpak kan het kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelen, in plaats van binnen het standaard schooltraject te moeten knokken voor zijn eigen ontwikkeling.


Samenwerking met onderwijspartners én dieren!

Waar nodig gaan we contacten aan met specialisten om het unieke arrangement waar te maken.

We werken voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en gezinnen die het onder andere nodig hebben om:

Kernwaarden

Veiligheid – Vertrouwen – Onderscheidend


Veiligheid, vertrouwen, onderscheidend: Freek, Lotje en Smoesje geven het goede voorbeeld!

Veiligheid: iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is. We bieden een veilige omgeving, waarin wel grenzen zijn maar geen begrenzingen t.a.v. de ontwikkeling. Elke keer kijken we wat we op maat kunnen bieden.

Vertrouwen: we geloven in de ontwikkelingskracht van jeugdigen, zij beschikken over een enorme paardenkracht, evenals de gezinnen waar ze wonen. Wij vertrouwen op elkaar, onze dieren, onze eigen expertise en op dat van het gezin. We sluiten aan bij de cliënten en bieden een persoonlijke menselijke benadering die past bij de behoeften van de cliënt.

Onderscheidend: we zetten de dieren in bij het hulpverleningsproces. We staan voor de hulp die we bieden, we doen dat laagdrempelig, direct en out of the box. Uitdagingen gaan we niet uit de weg, maar zien we als stimulans om ons verder te professionaliseren. Wij maken het verschil voor kinderen, zodat zij ook leren het verschil te maken.


Het volste vertrouwen tussen het paard en het kind!


Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)

A.A.I. centrum De Klimop is aangesloten bij de overkoepelende organisatie voor zorgboeren, de SZZ. De SZZ is voor gemeenten en de WLZ de gecontracteerde partij voor Zorg In Natura (ZIN). De betalingen voor de geleverde zorg verlopen via de SZZ. In het geval dat uw kind zorg ontvangt bij ons op verwijzing van het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) of via de WLZ is er dus sprake van ZIN, verlopen de de financiën vanuit de verschillende gecontracteerde gemeenten via de SZZ. Dit houdt in, dat de SZZ van ons een geldige indicatie via de gemeente dient te ontvangen en dat u als ouder, behalve met ons, ook een zorgovereenkomst aangaat met de SZZ, AGB-code 73732641.

Kwaliteit

A.A.I. centrum De Klimop heeft sinds eind 2021 het ISO9001 kwaliteitskeurmerk. De conclusie van het rapport luidde:

“De organisatie beschikt over effectief kwaliteitsmanagementsysteem en voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van ISO 9001:2015.
Aantoonbaar is dat:

Daarvoor waren we vanaf eind 2014 aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg met hun kwaliteitskeurmerk voor zorgboerderijen. A.A.I. centrum De Klimop had het keurmerk in 2016 behaald in 2019 de verlenging van het keurmerk met vlag en wimpel doorstaan. We hebben voor het ISO keurmerk gekozen omdat deze veel beter past bij onze manier van denken en werken.

De SZZ draagt de zorg voor een vertrouwenspersoon, officiële klachtencommissie, met een daaraan gekoppeld klachtenreglement en privacyregelement voor zorgboerderijen. Daarnaast heeft De Klimop haar eigen klachtenprocedure en privacyregelement.

Daarnaast zijn onze medewerkers geregistreerd bij het SKJ. De paarden worden bij ons als hulpmiddel alleen ingezet door medewerkers die daartoe opgeleid zijn, waarbij we ons houden aan de richtlijnen IVA.

Waar?

A.A.I. centrum De Klimop is gevestigd op Paardenmelkerij De Edelweiss, Hanekinderstraat 9, 4871 NG in Etten-Leur. De Paardenmelkerij ligt tegen de grens van Etten-Leur in het buitengebied aan een doodlopende weg. Het is omgeven door zandpaden en landerijen, op korte afstand van de Westpolderplas. Door de unieke ligging straalt de locatie een weldadige rust uit. Deze rust en de beslotenheid van de Paardenmelkerij zorgen ervoor dat deze locatie een veilige en ideale plek is voor het kind om samen met de dieren aan doelen te werken.

Openingstijden en bereikbaarheid

Wij zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.30. Op Zaterdag zijn we geopend van 9.30 – 15.30. Op zondag zijn we gesloten. Buiten deze tijden heeft de familie Jochems behoefte aan hun privacy en kunnen er geen bezoekjes, begeleidingen of kennismakingen gepland worden.

De Klimop is bereikbaar via openbaar vervoer met buslijn 316. De bushaltes zijn op de hoek van de Veenstraat en de Rijsdijk. Vanaf de bushalte loop je de Veenstraat in en slaat linksaf naar de Hanekinderstraat. De Paardenmelkerij is de tweede boerderij/oprit aan je rechterhand. Loop de oprit helemaal af en je kan naar binnen via de dubbele deuren in het gebouw waar heel groot “Paardenmelkerij”op staat.

Indien u met de auto komt dan kunt u Hanekinderstraat 9 Etten-Leur invoeren in uw GPS. U rijdt de oprijlaan in en parkeert de auto op het erf. U kunt naar binnen via de dubbele deuren in het gebouw waar heel groot “Paardenmelkerij”op staat.

Nieuwsgierig?

Neem een kijkje op deze site en ontdek wat A.A.I. centrum De Klimop allemaal kan betekenen voor kinderen die speciale behoeften hebben!

Een paar leuke filmpjes

Op 1 en 7 november 2020 was A.A.I. centrum De Klimop te zien in een uitzending van Holland van Boven van SBS6. Klik om de uitzending te bekijken.

In 2017 werd A.A.I. centrum De Klimop genomineerd voor de ZLTO initiatiefprijs. We werden eervol tweede. Klik hier om het promotiefilmpje te zien.

Op 25 december 2016 was A.A.I. centrum De Klimop in een uitzending van Lifestyle Experience van RTL4. Klik om de uitzending te bekijken.

Op 13 juni 2014 werd Onyx, het veulen van Rix, geboren! Klik om de geboorte te bekijken.