AAI Centrum de Klimop

Begeleiding

A.A.I. centrum De Klimop biedt Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep aan kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblematiek die een indicatie voor Zorg in Natura (ZIN) of een PGB hebben. 
Wij willen U er met nadruk op wijzen dat wij ondanks de aanwezigheid van paarden en honden op De Klimop, de begeleiding aanbieden geheel binnen de regels van de AWBZ.


Voorbeelden begeleiding individueel en begeleiding groep


Er zijn wettelijk vijf deelgebieden geformuleerd waarbinnen goedgekeurde activiteiten vallen. Van het scala aan activiteiten die binnen deze vijf deelgebieden van functie begeleiding aangeboden mogen worden, staan per deelgebied de activiteiten die bij ons het meeste voorkomen vermeld:

1. Ondersteunen van het aanbrengen van structuur


Hulp bij het houden aan regels en afspraken

2. Ondersteunen van de praktische vaardigheden t.b.v. de zelfredzaamheid


Hulp bij gebruik openbaar vervoer

3. Het bieden van toezicht

4. Oefenen met het aanbrengen van structuur cq het voeren van de regie en/of het uitvoeren van handelingen die zelfredzaamheid tot doel hebben


Oefenen van vaardigheden om de zelfredzaamheid te vergroten, zoals bijvoorbeeld het maken van een kwaliteitentrein, het zelf ontwerpen van een aankleedspel om zelfstandig te kunnen aankleden, een wensenpotjesspel om thuis beter te functioneren of een vaardighedenkrant maken.


5. Oefenen van de mantelzorger/gebruikelijke zorger hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de verzekerdeIn de vierdaagse cursus Parent Skills van Ben Furman worden vaardigheden voor ouders geoefend

Informatie over intake, planmatig werken en evaluaties staat op de pagina werkwijze.


Indien er geen ZIN of PGB aan uw kind is toegekend, biedt A.A.I centrum De Klimop de mogelijkheid om voor kindercounseling te kiezen. Bijvoorbeeld als uw kind sterker en positiever in het leven wil staan of wil leren om beter grenzen aan te geven, zijn/haar zelfvertrouwen wil vergroten of graag wil leren omgaan met zijn/haar gevoelens. In dit geval kan er een vergoeding zijn vanuit een aanvullend pakket van de zorgverzekering of betaalt U als ouders zelf voor de kindercounseling zoals u deze wenst. Indien U niet draagkrachtig genoeg bent, kunt U financiële ondersteuning aanvragen bij Stichting De Klimop

Lees meer over hoe in het verleden bij ons kinderen tijdens de begeleiding gemotiveerd werden door onze dieren bij het oefenen en inslijpen van vaardigheden, en hoe wij op de bres zijn gesprongen om het dier als werkzame factor in de hulpverlening erkend te krijgen.