AAI Centrum de Klimop

Kindercounseling op De Klimop

Veerkracht, energie en een wonderbaarlijk vermogen om zelf problemen op te lossen: in ieder kind zijn deze capaciteiten in potentie aanwezig. Ook bij kinderen die tijdelijk niet in staat zijn te voldoen aan de eisen die de omgeving aan hen stelt. Als problemen of een ontwikkelingsachterstand de capaciteiten van het kind onderdrukken, dan zetten wij de assistentie van paarden en honden in om deze kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Zowel paarden als honden hebben namelijk elk op hun soortspecifieke manier het natuurlijk vermogen om zeer subtiele lichaamstaal waar te nemen. Beide diersoorten spiegelen de emoties die het kind diep van binnen ervaart. Instinctief kunnen ze het kind een duwtje in de rug geven om zijn eigen krachten te ontdekken. Samen met de kindercounseler en de dieren gaat het kind op zoek naar oplossingen. Animal Assisted Interventions betekent bij De Klimop oplossingsgerichte kindercounseling met hulp van dieren.


Kindercounseling met hulp van een dier is een wezenlijke vorm van kindercounseling, waarbij het dier doelgericht worden ingezet met die aspecten van diens wezen, waarvan de kindercounseler weet dat deze het kind op gewenste manier vooruit helpen in zijn totale functioneren.


Voor ouders

Gaat het met uw kind even niet helemaal naar wens? Heeft het een zetje nodig in de gewenste richting? 
Bij ons staat voor uw kind een heel bijzonder team klaar om hulp te bieden bij het ontdekken van de eigen krachten. Want behalve dat uiteraard onze medewerkers aanwezig zijn bij de interventies, zetten wij dieren specifiek in voor de kindercounseling. Wij zijn overtuigd van de helpende kracht van onze dieren. Ze motiveren, stimuleren en bieden veiligheid en vertrouwen. Ze uitnodigen tot contact en maken een gesprek met uw kind eenvoudiger en ongecompliceerd. 
Hoofdgedachte van onze kindercoaching met hulp van dieren is dat we handelen vanuit een holistische visie. Ongeacht waardoor uw kind belemmerd wordt in de ontwikkeling, we zullen het altijd in de totaliteit van zijn of haar persoon benaderen. In het counselingstraject gaan we vooral uit van de capaciteiten van uw kind. Want al mag het zo zijn dat uw kind het nodig heeft om bijvoorbeeld vol vertrouwen te kunnen presteren, zich rustig te gedragen of beter te leren lezen, kan het ook een heleboel wél. Het bewust worden van juist de mogelijkheden en de eerder ervaren successen kan een goede stap voorwaarts zijn naar het beter leren omgaan met de nog aan te leren vaardigheden. En als uw kind een belangrijke vaardigheid nog moet leren, zodat het beter kan voldoen aan de eisen die de omgeving aan uw kind stelt, dan kunnen de dieren daarbij een belangrijke rol vervullen. Zowel de paarden als de honden zijn een spiegel van het gedrag en de emoties van uw kind. Ze helpen mee aan het op gang komen van het bewustwordingsproces dat uw kind helpt zichzelf beter te leren begrijpen. 
Door hun drempelverlagende werking is de kindercounseling op De Klimop voor uw kind een heerlijk avontuur in de buitenlucht. In de ontspannende omgeving van het praktijkterrein kan uw kind tot de ontdekking komen: “Hé, ik kan het!!!”. Door de nadruk te leggen op de successen en mogelijkheden van uw kind, laten we het trots zijn op zichzelf. 


Bewust worden van gedrag

Doel

Het doel van de kindercounseling is uiteraard afhankelijk van de hulpvraag van uw kind. Ons streven is dat uw kind zo optimaal mogelijk kan voldoen aan de eisen die omgeving aan uw kind stelt. Daarbij kan het gaan om eisen uiteenlopend in aspecten van sociaal functioneren, leren, gedrag, psychomotoriek, motoriek en alle denkbare combinaties daartussen. Los van de hulpvraag zijn er voor kindercounseling wel een aantal algemene doelstellingen zoals: Een luisterend oor van een dier is veilig, want het dier oordeelt niet!

Voor kinderen

Gaat het even niet zoals jij het liefst zou willen? 
Of zou je graag dingen willen leren die je nu nog lastig vindt?
Wil je liever zélf je problemen oplossen?
Moet het maar eens afgelopen zijn met al die dingen die jou dwars zitten?
Wij zijn de dieren van De Klimop en we helpen je daar bij!


Hier zie je ons aan het werk met andere kinderen!


Wij dieren helpen jou mee als jij het nodig hebt om:

Bij ons hebben al veel kinderen ontdekt dat ze veel meer kunnen dan ze dachten.
Dus: wil je het anders? En lijkt het je leuk om dat samen met één van ons te doen?
Kom dan eens kennismaken bij ons!


Gezellig in de zomer in de tuin zitten

Registraties

A.A.I. centrum De Klimop is aangesloten bij:

Klacht- en tuchtrecht

Op grond van de registraties bij verschillende overkoepelende organisaties en beroepsverengingen vallen wij onder meerdere klacht- en tuchtregelingen, die op de websites van de betrokken partijen te vinden zijn. In ons document cliëntrechten A.A.I. centrum De Klimop wordt dit uitgelegd.
Wij hanteren onze eigen Klachtenprocedure A.A.I. centrum De Klimop.

Waar

De kindercounseling bij A.A.I. centrum De Klimop wordt gegeven op de paardenmelkerij de Edelweiss in Etten-Leur. Deze paardenmelkerij ligt net aan de rand van de bebouwde kom, tussen de maisvelden. Daar is het weldadig rustig. Die rust en de beslotenheid zorgt ervoor dat het een veilige plek om aan vaardigheden en doelen te werken.

De mogelijkheden die kindercounseling met hulp van dieren kan bieden

De kindercounseling met hulp van dieren heeft daar waar het al wordt toegepast, grote invloed op het gedrag en de persoonlijkheid van het kind. Hieronder volgt een greep uit reeds beschreven positieve resultaten, vertaald in de mogelijkheden die kindercounseling met hulp van paarden kan bieden. Lees meer.