AAI Centrum de Klimop

Psychomotore therapie (PMT)

Door middel van spelenderwijs bewegen en lichaamservaring wordt het gedrag van het kind onderzocht en worden er, door te experimenteren met ander gedrag, nieuwe ervaringen op het gebied van voelen, denken en handelen opgedaan.

De kracht van deze vorm van vaktherapie schuilt vooral in de mogelijkheid om de problemen in de situatie te beleven, bewust te voelen en te zoeken naar manieren om hier anders mee om te gaan. PMT gaat terug naar de basis van voelen, ervaren en vervolgens handelen.


Terug naar de basis van voelen en ervaren


Mogelijke doelen voor PMT zijn:

Als bewegingsoefeningen worden in PMT situaties uit de sport en het bewegingsonderwijs toegepast. Voorbeelden hiervan zijn paardrijden, balspelen of bewegen op muziek. Voor de oefening in lichaamservaring worden verschillende methoden toegepast, zoals ademhalingsoefeningen, sensomotorische oefeningen en ontspanningsoefeningen.


Sensomotorische oefening


PMT met hulp van paarden en honden.

Door te werken met paarden en honden wordt het zelfbewustzijn van het kind vergroot, waardoor het kind makkelijker bij diens emoties kan komen. Bewegingspatronen, lichaamstaal, ademhaling of lichaamshouding kunnen wijzen op spanningen. Bewustwording hiervan zal het kind helpen meer controle over zijn gevoel en gedrag te krijgen. Dit kan zowel naast als op het paard of bij de hond. De therapeut laat het kind zien welke invloed diens gedrag heeft op zijn omgeving, in dit geval het paard. Zowel het paard als de hond zal direct reageren op deze gedragingen, waardoor het effect nog duidelijker is voor het kind. Het kind kan veilig oefenen met nieuw gedrag doordat het paard, de hond en de therapeut niet oordelen. Doordat het paard of de hond direct spiegelt op wat het kind bewust of onbewust doet, wordt het zelfbesef van het kind vergroot.


Bewustwording