AAI Centrum de Klimop


Stichting de Klimop Etten-Leur


Relatie Stichting en A.A.I. centrum

A.A.I. centrum De Klimop en de stichting functioneren onafhankelijk van elkaar. Stichting de Klimop Etten-Leur is in het leven geroepen om A.A.I. in Etten-Leur en omgeving voor mogelijk te maken voor kinderen die buiten reguliere financieringsmogelijkheden vallen en waarvan de ouders niet draagkrachtig genoeg zijn om het zelf te betalen. Principeel vraagt de stichting aan de ouders die ondersteund worden wel een eigen bijdrage naar draagkracht. Ook kan het bestuur van de stichting A.A.I. centrum De Klimop door hun expertise adviseren waar nodig.
Indien U hulp wenst van de Stichting, dient U die zelf bij de stichting aan te vragen.

Doelstelling
De stichting heeft als statutair doel:
Het stimuleren, bevorderen en ondersteunen van de Animal Assisted Interventions in Etten-Leur en omgeving
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Waarom
Ainimal Assisted Interventions worden door speciaal in de dierkennis van de gebruikte dieren opgeleide hulpverleners gegeven. Dit kan zowel plaatsvinden in een individuele setting als in groepsverband. Met name de paarden die ingezet worden bij de hulpverlening zijn duur in het onderhoud. Daarom zijn de kosten voor een dergelijke hulpverlening hoger dan gemiddeld.

Dieren, maar met name paarden, oefenen echter een zeer grote lerende en helpende invloed uit op de kinderen uit de doelgroep. Op grond van de positieve resultaten die, in eerste instantie in het buitenland maar inmiddels ook in Nederland, reeds behaald zijn vinden wij het van groot belang dat een dergelijke vorm van hulpverlening ook in onze omgeving gegeven kan worden. Om deze bijzondere en krachtige nieuwe vorm van zorg bereikbaar te maken voor de gehele doelgroep is de stichting in het leven geroepen. Wij zijn als stichting overtuigd van de positieve werking van de therapie en wij willen zowel de A.A.I. centra in deze omgeving als hun cliënten ondersteuning geven in de zorgverlening.

Bestuur

Hans Maathuis is 18 jaar als dierenarts in Etten-Leur werkzaam geweest en houdt zich tegenwoordig bezig met het adviseren, trainen en coachen van personen, organisaties, bedrijven en praktijken om te komen tot een betere organisatie, prestatie en rendement, waarbij tevens een goede balans tussen privé en werk wordt gevonden.
Harrie van Heeswijk is directeur geweest van de Praxis in Etten-Leur en weet hoe je een bedrijf gezond moet houden.
Ton Dujardin is accountant geweest bij ATD (voor Artsen, Tandartsen, Dierenartsen en andere zorgverleners) accountants. Zijn uitgebreide boekhoudkundige kennis en ervaring met mensen vormen een zinvolle bijdrage aan de doelstellingen an de stichting.

Adres en contactgegevens stichting

Stichting de klimop Etten-Leur

St. Janstraat 106

4714 EJ Sprundel

E-mail: info@stichtingdeklimopetten-leur.nl