AAI Centrum de Klimop

Vanaf het moment dat het College van Zorgverzekeraars (het CVZ) bepaalde dat per 1 januari 2011 bij de functie begeleiding geen dieren meer ingezet mogen worden, heeft Paulien niet stilgezeten om daar verandering in te brengen. Nadat het CVZ contact met het platform ‘Paarden in de Zorg’ afhield, heeft Paulien eerst nog naar de toenmalige koningin Beatrix een brief geschreven met de vraag of zij haar netwerk kon inschakelen om een gesprek met het CVZ voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk was er zelfs een brief naar koning Willem Alexander (zo lang duurde het van het kastje naar de muur gestuurd worden) voor nodig om met het CVZ te kunnen spreken. In oktober 2014 was het dan zo ver, waar Marie-José Enders van de faculteit Antrozoölogie en Paulien samen de vertegenwoordigers van het CVZ overtuigden van de kracht van de inzet van dieren als werkzame factor bij begeleiding en hoe dieren juist bij het oefenen van gedragsvaardigheden zo’n belangrijke en motiverende rol kunnen spelen. Uiteindelijk zeiden ze van het CVZ tegen Paulien dat als ze in het kader van de transitie naar de gemeenten bij de gemeenten net zo’n warm en goed onderbouwd pleidooi kon houden voor dieren als werkzame factor in de hulpverlening, dat ze dan vast en zeker de zorg vergoed zou kunnen krijgen. Ze boden zelfs aan om ondersteuning te bieden om er naartoe te werken dat zorgverzekeraars het inzetten van dieren in de hulpverlening zou gaan vergoeden. Dat blijkt in de praktijk echter veel makkelijker gezegd dan gedaan en daarin is nog een lange weg te gaan. 

Inmiddels zijn de gemeenten door onze jarenlange ervaring en goede samenwerking er van overtuigd dat kinderen eerder te bereiken zijn in begeleiding als ze gemotiveerd worden door dieren. Dieren bieden namelijk een fantastische ingang om met de kinderen te werken aan doelen zoals het oefenen van vaardigheden die het zelfvertrouwen vergroten, het oefenen van het samenwerken, contacten aangaan, emoties uiten en ermee omgaan, ADL taken in te slijpen en dus de zelfredzaamheid te bevorderen. Keer op keer is gebleken dat kinderen zich eerder veilig en vertrouwd voelden als er een dier betrokken was bij het oefenen van vaardigheden. Dat is de eerste stap waaraan wij al jaren gewerkt hebben om tot ontwikkeling en verandering te komen. En dankzij de dieren hebben we fantastische resultaten behaald in het vergroten van de zelfredzaamheid en het voorkomen van uithuisplaatstingen. Bij een PGB ligt de inzet van dieren nog steeds een beetje moeilijk, maar via Zorg in Natura wordt het gewoon vergoed door de gemeenten.

Indien u meer informatie wilt over de over de kracht van het inzetten van dieren, kunt u dat vinden op de pagina kindercounseling.


Zelfredzaamheid vergroten door oefenen strikken of in de spiegel kijken om beter tanden te kunnen poetsen.


Daar waar wij sinds jaren het paard inzetten bij de begeleiding, hebben we gebruik gemaakt van steeds meer wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de inzet van dieren, zoals bijvoorbeeld het vrijkomen van belangrijke hormonen in contact met dieren, de positieve invloed van inspanningsgerichte drieminsionale beweging op de doorbloeding en ontwikkeling van de hersenen en het dalen van de hartslag en adrenaline in contact met dieren (zie ook het boek “Help, mijn juf is een paard!”). Daardoor konden we de kinderen hulpvraaggericht en doelbewust op een professionele manier met inzet van een paard begeleiden, waarbij ze hun (gedrags)vaardigheden oefenden met of op het paard om een beter resultaat te behalen en de ontwikkeling te bevorderen. Dit kon individueel zijn of in groepsverband. De vaardigheden die de kinderen oefenden met hulp van de paarden hadden hun doorwerking op de thuissituatie, op school en in de samenleving. 
Wij maakten in de begeleiding met hulp van het paard heel bewust een koppeling naar het dagelijks leven van het kind: “Hoe kan je wat je nu oefent met het paard gebruiken en thuis, op school en/of bij vrienden inzetten?” Daarbij hebben we zeer goede resultaten behaald. Toen hij begon zei deze jongen: “Ik ga echt geen paard aanraken!” En na 3x een half uur met een paard te hebben gewerkt deed hij dit!


Maar niet alleen met de paarden! Ook de honden hebben een belangrijke rol gespeeld als motivators tijdens het oefenen van vaardigheden en het werken aan doelen met kinderen.Het overwinnen van watervrees door samen met de honden het water in te gaan

Door de beperkende regelgeving met betrekking tot een PGB hebben we noodzakelijkerwijs onze begeleiding aangepast. We kunnen bij het oefenen in principe geen gebruik maken van de fantastische eigenschappen van onze dieren. Gelukkig vindt de begeleiding nog wel steeds plaats in de natuurrijke omgeving van het A.A.I. centrum en gaan we ervan uit dat de aanwezigheid van de dieren op het terrein al een positief effect heeft op het kind.