AAI Centrum de Klimop

Bo heeft stage gelopen vanuit de opleiding Sociaal Werk (MBO-4), dit beviel zo goed dat ze zelfs twee jaar is gebleven!
Omdat het zo goed beviel op De Klimop, is Bo blijven werken op de zaterdaggroep in de even weken.