AAI Centrum de Klimop

De Haflingers van de Paardenmelkerij spelen een belangrijke rol in ons werk. Al vanaf het begin van de Klimop, in 2004, bezochten medewerkers en stagiaires met cliëntjes van De Klimop de Paardenmelkerij om oefeningen te doen met de Haflingers. Soms ging dat om reken of taaloefeningen, soms om het vergroten van de zelfverzekerdheid.

We zijn heel erg blij dat we van de Haflingers gebruik mogen maken, enerzijds omdat ze -o.a. door hun huisvesting- passen in een aantal speciefieke doelen van kinderen en anderzijds omdat onze eigen paarden minder belast worden.