AAI Centrum de Klimop

Preventie schooluitval

Tijdens de jarenlange samenwerking met leerplichtambtenaren is gebleken dat zowel de leerplicht als wij dezelfde bevinding hebben: van veel van de leerlingen die uitvallen in het voortgezet onderwijs, blijkt dat de problematiek al in het basisonderwijs aanwezig was. U krijgt achtergrondinformatie wanneer u op de onderstreepte woorden klikt.

Basisscholen zijn, mede dankzij de veilige omgeving die zij kunnen bieden, vaak in staat om te voorkomen dat kinderen met internaliserende problematiek uitvallen op school. Uit onderzoek, o.a. van het Kohnstamminstituut met de titel “Niet thuisgeven“, blijkt dat met name de overgang naar het middelbaar onderwijs en het verliezen van de veilige omgeving van de basisschool, te veel is voor deze kinderen.

In juli 2020 heeft A.A.I. centrum De Klimop een korte documentaire gemaakt, om -leerkrachten van- het basisonderwijs alert te maken op het belang van vroegsignalering van internaliserende problematiek en het reageren op deze signalen, zoals tijdig passende hulp inschakelen.